Blomstereng

gode biotoper for insekter

Blomsterengmatter

Vakre blomsterengmatter skaper trivsel, er insektvennlige og krever lite vedlikehold – både på tak og bakkenivå.

Blomsterengen skaper gode biotoper for insekter, og krever lite vedlikehold, spesielt i vanskelige skråninger. Legg ut matter med allerede godt etablerte planter og skap noe unikt på få timer. Våre matter består kun av ville norske engplanter. Blomstereng kan, i kombinasjon med et 15–25 cm tykt lag lettjord, også brukes på tak. Ved å benytte vår blomstermatte kan man få 23 arter på taket. Flere av artene er bievennlige, deriblant ryllik og prestekrage.

BREEAM-NOR-poeng

Etablering av stedegen vegetasjon og arealer med sand og grus kan skape leveområder for blant annet truete biearter. Miljøsertifiseringen BREEAM NOR foreslår nettopp slike økologitiltak for å forbedre en tomts økologiske verdi og for å opprettholde det biologiske mangfoldet i forbindelse med utbyggingsprosjekter.

Fakta
Størrelse per matte: 0,9–1 m²
Vekt: ca. 25 kg. (tørrvekt pr matte)

Vekt blomsterengsystem:
ca. 100–150 kg/m² (vanmettet).
Vekten i vannmettet tilstand er avhengig av oppbygningen av taket, dvs. tykkelsen på laget med lettjord under matten. Vanligvis er dette laget mellom 15–25 cm tykk.

Vedlikehold
Én slått per år (juli/august), deretter fjerning av høyet

Forarbeid:
Etableres på næringsfattig jord

Etterarbeid:
Vannes i tre uker etter etablering
ANDRE PRODUKTER