Hvordan legge ferdigplen på steintomt

Ulike underlag krever ulike forberedelser

Hvordan du legger ferdigplen avhenger av hva slags underlag du har på tomten. Her guider vi deg gjennom legging av ferdigplen på steintomt.
På en steintomt består det første laget av store, utsprengte steiner. På en slik tomt må underlaget bygges en del opp før du kan legge ferdigplen.
En steintomt trenger andre forberedelser av underlaget enn en maskinplanert jordtomt eller eksisterende plen. 

Les våre spesifikke råd for å legge ferdigplen på en maskinplanert jordtomt eller eksisterende plen.

 

Steg 1 – Fyll på med småstein

For å kunne lage et stødig og godt platå for ferdigplenen, er det nødvendig å jevne ut laget av store steiner. Dette gjør du ved å fylle på med småstein rundt og over de store steinene for å mette underlaget. Laget med småstein skal være på 12–20 cm.

 

Steg 2 – Pass på at du har nok plass i høyden

Før du går videre til neste steg er det nødvendig å sjekke om du er på riktig høyde med grunnmuren på huset. Mål deg ned fra ønsket høyde på plenen. Har du nok plass til de nødvendige lagene? Plenen kommer til å bygge 2–3 cm, og jordlagene under skal være på minimum 30 cm. Kanskje du må fjerne litt av småsteinen?

 

Steg 3 – Rull ut fiberduk

For at ikke jorden skal vaskes ned mellom steinene, må du nå rulle ut en fiberduk. Den fungerer som en barriere for jorda, og sørger for at lagene over ikke flytter på seg. 

 

Steg 4 – Fyll på med jord

Jordlagene under en ferdigplen består av matjord og fyllmasser. Matjord, eller soldet jord, er silt fri for stein, harde jordklumper, røtter og gresstorv. Fyllmasser er ikke soldet, og innholder mer sand og stein enn matjord.

Over fiberduken skal du ha minimum 20 cm fyllmasse, men gjerne mer. Jo tykkere jordlag, jo bedre er det for ferdigplenen. Over fyllmassene har du et 10 cm tykt lag med matjord.

 

Steg 5 – Valse og rake jorden

Ferdigplen må legges på et fast underlag. Det bør være mest mulig rett og i plan. Ved å valse underlaget lett med en plenrulle, sletter du ut humper og sørger for at plenen din blir mer jevn. Etter at jorden er valset, skal toppdekket rakes lett opp med en rive. 

 

Steg 6 – Sørg for riktig pH og tilfør næring

Før du ruller ut ferdigplenen må du sørge for riktig pH og tilføre næring. Dette gjøres gjennom kalking og gjødsling.

Spre ut ca 3 kg Ferdigplen gjødsel og ca 5–10 kg kalk per 100 m2. Sørg for jevn fordeling. Optimal mengde ser omtrent slik ut:

 Ideell spredning av gjødsel
(ideell spredning av gjødsel)

 Ideell spredning av kalk
(ideell spredning av kalk)

Les mer om å forberede underlaget for legging av ferdigplen her.

 

Steg 7 – Bestill ferdigplen

Ikke bestill ferdigplen før du har gjennomført nødvendige forberedelser. Mål opp arealet som skal dekkes, og bestill ferdigplen. Pass på at du avtaler et leveringstidspunkt som gir deg mulighet til å legge den ut umiddelbart etter mottak. Plenen tørker fort ut, og du må ikke vente mer enn maksimalt 24 timer.

 

Steg 8 – Rull ut og tilpass ferdigplenen

Rull ut ferdigplenen. Dra skjøtene godt sammen, og legg ferdigplenen med forskjøvede skjøter som når du legger parkett. Begynn med de lengste strekkene først, og avslutt med tilpasninger i kroker og rundt blomsterbed. Skjær til endestykkene med en spade eller skarp kniv.

 

Steg 9 – Vann ferdigplenen

Ferdigplenen må vannes umiddelbart etter legging. Mengden vann avhenger av vær og temperatur, men generell anbefaling er vanning med spreder i to til tre timer annenhver dag de første to ukene. Intervallet skal økes med én dag for hver uke de to neste ukene.


Steg 10 – Gjødsle ferdigplenen igjen
Etter tre til fire uker må ferdigplenen gjødsles igjen. Vi anbefaler samme mengde som da du gjødslet underlaget før du rullet ut plenen.

 
 For generell informasjon om legging av ferdigplen anbefaler vi vår guide «Slik legger du ferdigplen».

 

Se våre andre informasjonsfilmer om hvordan du legger ferdigplen

Send oss en forespørsel

Send oss gjerne en uforpliktende forespørsel om ferdigplen, befaring, levering m.m.
legge-ferdigplen

Hvordan legge ferdigplen

legge-ferdigplen-jordtomt

Hvordan legge ferdigplen på jordtomt

legge-ferdigplen-gammel-plen

Hvordan legge ferdigplen på eksisterende plen