folg-oss-paa-facebook

Slik legger du sedum på tak

Slik legger du sedum på tak

Sedum tar seg flott ut på tak, og er ikke vanskelig å legge. Her får du en innføring i hvordan du legger sedum på tak med ulik helning.


Greit å vite før du legger sedum på tak

Før du legger sedum på tak, er du avhengig av å ha lagt en rotbestandig takmembran på taket.

Et tørt sedumtak veier ca. 25 kg/m2, mens et vått tak veier ca. 50 kg/m2. I områder med lite nedbør, som på Østlandet og Sørlandet, er det viktig med et vannreservoar. 

Sedummattene er branngodkjent i henhold til brannklasse Broof (T2). 

 

Legge sedum på tak med 0–6° helning

Etter at du har lagt en rotbestandig takmembran på taket, legger du ut drensmatter over disse. Drensmatter legges ut for å kunne holde på større mengder vann uten at det skader taket.

Over drensmattene legger du ut filtduk. Filtduken holder på fuktighet og gir sedummattene gode groforhold.

Når filtduken er på plass, kan sedummattene legges ut. Sedummattene bygger totalt 3 cm i høyden.

Merk: Det anbefales å ikke legge sedum helt inntil sluk, piper, gesimser og andre utføringer på taket. For at taket skal fungere både estetisk og praktisk, er det vanlig å legge 30–50 cm med singel rundt disse, i henhold til den nye norske standarden for grønne tak (NS3840). Dette sikrer god drenering.

sedum på tak

Ønsker du å vite mer om å legge sedum på flate tak? Les mer her

 

Legge sedum på tak med 7–27° helning

Ved legging av sedum på tak med 7–27° helning må det festes en avslutningslist på nederste kant av taket. Avslutningslisten holder mattene på plass, og kommer i flere festeutførelser. Festingen er tilpasset typen takmembran, enten du har asfaltbasert membran eller sveiset folie.

På tak med 7–27° helning trenger du ikke å legge ut drensmatte over den rotbestandige takmembranen. Ved denne helningen kan du gå rett videre til å legge ut filtduk. Filtduken vil gi sedummattene gode groforhold ved å holde på fuktighet.

Sedummattene legges ut over filtduken, og bygger totalt 3 cm i høyden.

Merk: Hvis taket heller 27° eller mer, må mattene sys fast. Dette gjøres ved å feste et geonett i filtduken, og deretter sy mattene fast i nettet. På den måten glir ikke mattene. Alternativt kan du etablere mindre kasser til jordmassene og mattene, men dette krever at takkonstruksjonen tåler den ekstra vekten. Ta nærmere kontakt med Norsk Ferdigplen om du ønsker hjelp med en slik løsning.

 sedum på tak

Ønsker du å vite mer om å legge sedum på tak med over 6° helning? Les mer her.

 

Legge sedum på tak med 27–45° helning

Ved legging av sedum på tak med 27–45° helning monteres avslutningslister i membranen nederst mot takrennene for å holde sedumen på plass. Listene kommer med ulike festeutførelser som er tilpasset asfalterte membraner eller membraner av sveiset folie.

Heller ikke ved denne helningen trenger du å legge ut drensmatte. Etter at den rotbestandige takmembranen er lagt og avslutningslistene er satt på, går du rett videere til å legge filtduk, som limes rett på membranen. Dette gjøres for å hindre at duken flytter på seg under vekten av sedumen.

Over filduken legges et geonett som sys fast i filduken. Geonettet holder sedumen på plass.

Når geonettet er på plass, legges sedummattene ut. Ved helning over 27° må sedumen sys fast i geonettet for at den ikke skal skli.

 

 

 

 

 

 

Send forespørsel
Send oss gjerne en uforpliktende forespørsel om ferdigplen, levering m.m.
/tips%20og%20r%C3%A5d/tips3.png

Vedlikehold av ferdigplen

/tips%20og%20r%C3%A5d/tips2.png

Slik legger du ferdigplen

/tips%20og%20r%C3%A5d/legge-ferdigplen-jordtomt.jpg

Hvordan legge ferdigplen på jordtomt

/tips%20og%20r%C3%A5d/legge-ferdigplen.jpg

Hvordan legge ferdigplen

/tips%20og%20r%C3%A5d/legge-ferdigplen-stentomt.jpg

Hvordan legge ferdigplen på steintomt

/tips%20og%20r%C3%A5d/legge-ferdigplen-gammel-plen.jpg

Hvordan legge ferdigplen på gammel plen

/tips%20og%20r%C3%A5d/tips2.png

Når er det best å legge ferdigplen?

/tips%20og%20r%C3%A5d/tips2.png

Dette bør du forberede før du legger ferdigplen

/tips%20og%20r%C3%A5d/tips2.png

Slik vedlikeholder du ferdigplenen

/tips%20og%20r%C3%A5d/tips2.png

Slik vedlikeholder du næring og pH i ferdigplenen

/tips%20og%20r%C3%A5d/tips2.png

Endrer ferdigplenen din farge?

/tips%20og%20r%C3%A5d/tips2.png

Slik fjerner du mose og ugress i ferdigplenen

/tips%20og%20r%C3%A5d/tips2.png

Slik klipper du ferdigplenen

/tips%20og%20r%C3%A5d/tips2.png

Lag flotte uterom med dekorstein

/tips%20og%20r%C3%A5d/tips2.png

Slik legger du sedum på flatmark og i skråninger

/tips%20og%20r%C3%A5d/tips2.png

Slik vedlikeholder du sedum

/tips%20og%20r%C3%A5d/tips2.png

Hvordan skal ferdigplenen vannes?

/tips%20og%20r%C3%A5d/tips2.png

Lag flotte uterom med sedum